our Comenius meeting at
I.E.S. Valentín Paz Andrade

in Vigo (Galiza, Spain), Jan. 22-26, 2003


This is the index page of the CD-ROM made at IES Valentín Paz Andrade about the meeting in Vigo. The links are not available from here, except for the help file and the external links. If you wish a fully copy of the CD, ask the Comenius coordinator teacher at your school for one.
Esta é a páxina índice do CD-ROM elaborado polo IES Valentín Paz Andrade sobre a reunión de Vigo. Aquí os enlaces non están operativos, agás o documento de axuda e os vínculos externos. Se queres unha copia do CD, pídella ao coordenador Comenius da túa escola.

 • partner schools
 • news on Galizan Television (Jan.24)
           (read it here in English)

 • brochures made by Tourism students

photos,
incl. demonstration on 22

 • photos

 • more video
  at the gym
 • some places in Vigo
 • a cover for your copies of this CD
our postcard for Peace

? help-readme

      Thanks to the Town Council and CaixaNova Obra Social
Agradecementos ao Concello de Vigo e a CaixaNova Obra Social